Tháng 3/2020 nhóm 1236

EVNGENCO1
(349)

Ngày bắt đầu: 01/03/2020

Tháng 3/2020 nhóm 1236

Miễn phí Bài học ATVSLĐ - Năm 2020 1 bài học 45 phút

Bắt đầu học

Tháng 3/2020 nhóm 45

EVNGENCO1
(65)

Ngày bắt đầu: 01/03/2020

Tháng 3/2020 nhóm 45

Miễn phí Bài học ATVSLĐ - Năm 2020 1 bài học 45 phút

Bắt đầu học

Tháng 2/2020 nhóm 45

EVNGENCO1
(3001)

Ngày bắt đầu: 01/02/2020

Tháng 2/2020 nhóm 45

Miễn phí Bài học ATVSLĐ - Năm 2020 1 bài học 45 phút

Mức xử phạt nồng độ cồn đối với xe máy theo quy định hiện hành:"6. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển...

Bắt đầu học

Tháng 2/2020 nhóm 1236

EVNGENCO1
(17934)

Ngày bắt đầu: 01/02/2020

Tháng 2/2020 nhóm 1236

Miễn phí Bài học ATVSLĐ - Năm 2020 0 bài học 45 phút

Mức xử phạt nồng độ cồn đối với ô tô theo quy định của pháp luật hiện hành:“6. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với...

Bắt đầu học
renderScript() ?>