TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
Địa chỉ: Số 22, Dương Đình Nghệ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam
© Bản quyền thuộc về Tổng Công ty Phát điện 1